DeutschFrançais
Umbau & Sanierung

Ëmbau, Sanéierung & Astandsetzung

.... an dat richteg!

Eis Kärkompetenz: 

Erhalen a Sanéierung vun aler Bausubstanz.
Eis Sanéierungsaarbechten déngen an éischter Linn dem Erhale vun der Bausubstanz. Mir kucken awer och no der Wäertsteigerung vun ale Gebaier. Well zu enger Kärsanéierung gehéiert och eng "kosmetesch" Moderniséierung, déi Äert Eegentum zousätzlech opwäert.

Heifir stinn Iech eis villsäiteg Servicer zur Verfügung.

    •    Ofrapp- an Demolitiounsaarbechten / Erhale rep. Astandsetzung
    •    Sécherung a Stäipen
    •    Steemetz- a Verbotzaarbechten
    •    Betonsaarbechten
    •    Drécheleeung

Zousätzlech gräife mir bei dëser Aufgab ee vun den aktuellsten Themen op:  d'Spuere vun Heizkäschten.


De fachgerechten "Wärmedämmverbundsystem (WDVS)" an d'Kellersanéierung gehéiere selbstverständlech op déi laang Lëscht vun eise Servicer.
Berodung a Baubetreiung: Déi lästeg administrativ Demarchen iwwerhuele mir gär fir Iech, well mir kennen eis aus.  Mir këmmeren eis fir Iech ëm all d'administrativ Froen a puncto

    •    Subventiounen
    •    Energie-Audit
    •    Energiepass vum Gebai
    •    Öko-Label
    •    a.v.m.

...mir beroden Iech gär!